มาเที่ยวคาสิโนปอยเปตกันเถอะ !!!

October 26, 2018 0

ปอยเปต เป็นเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งอยู่ที่ตำบลปอยเปต อำเภออูร์ชเรา จังหวัดบันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา อยู่ติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย  ที่นี่เป็นที่ตั้งของบ่อนคาสิโนมากมาย เป็นเมืองที่ชาวไทยนิยมข้ามแดนเพื่อเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนเป็นจำนวนมาก โดยใช้ช่องทางด่านคลองลึกบริเวณตลาดโรงเกลืออำเภออรัญประเทศ หากท่านใดต้องการเดินทางเข้าไปปอยเปตเพื่อไปยังบริเวณคาสิโนจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสาร 2 อย่างด้วยกันคือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง  โดยต้องเหลือจำนวนวันขั้นต่ำเพียงพอต่อการอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาไม่จำเป็นจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ในบอยเปตได้ 7 วันและต้องกลับมาต่ออายุทุก 7 วันที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึก Read More